სახელი პარლამენტი სულ დიახ არა არ მიუცია არ ესწრებოდა / არ მიუცია