• მიღების თარიღი: 21 ივლ 2018
  • პარლამენტი: მე-9 მოწვევის პარლამენტი
  • კანონის სათაური: „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“
  • კანონის ნომერი: 3303-რს
  • კანონის ტექსტი:
კენჭისყრის სხდომა კენჭისყრის თარიღი მომხრე მოწინააღმდეგე არ მიუცია† არ მიუცია / არ ესწრებოდა*

† - აღნიშნული შედეგი ფიქსირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა კონკრეტულ საკითხზე კენჭისყრის მიმდინარეობისას დეპუტატი მიმართავს საორგანიზაციო დეპარტამენტს, მისი ხმა დაფიქსირდეს, როგორც 'არ მიუცია'.

* - 'არ მიუცია/არ ესწრებოდა' – არსებული კენჭისყრის სისტემა დეპუტატს არ აძლევს საშუალებას, დააფიქსიროს ხმის მიცემისგან თავის შეკავება და, ამავდროულად, არ იძლევა საშუალებას, განვასხვავოთ 'არ ესწრებოდა' და 'არ მიუცია'.

I მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2018-06-28 62 3 0 85
II მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2018-07-20 78 0 0 72
III მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2018-07-21 79 0 0 71
სახელი I მოსმენის ხმა II მოსმენის ხმა III მოსმენის ხმა

† - აღნიშნული შედეგი ფიქსირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა კონკრეტულ საკითხზე კენჭისყრის მიმდინარეობისას დეპუტატი მიმართავს საორგანიზაციო დეპარტამენტს, მისი ხმა დაფიქსირდეს, როგორც 'არ მიუცია'.

* - 'არ მიუცია/არ ესწრებოდა' – არსებული კენჭისყრის სისტემა დეპუტატს არ აძლევს საშუალებას, დააფიქსიროს ხმის მიცემისგან თავის შეკავება და, ამავდროულად, არ იძლევა საშუალებას, განვასხვავოთ 'არ ესწრებოდა' და 'არ მიუცია'.