• მიღების თარიღი: 19 თებ 2016
  • პარლამენტი: მე-8 მოწვევის პარლამენტი
  • კანონის სათაური: „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  • კანონის ნომერი: 4787-IIს
  • კანონის ტექსტი:
კენჭისყრის სხდომა კენჭისყრის თარიღი მომხრე მოწინააღმდეგე არ მიუცია† არ მიუცია / არ ესწრებოდა*

† - აღნიშნული შედეგი ფიქსირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა კონკრეტულ საკითხზე კენჭისყრის მიმდინარეობისას დეპუტატი მიმართავს საორგანიზაციო დეპარტამენტს, მისი ხმა დაფიქსირდეს, როგორც 'არ მიუცია'.

* - 'არ მიუცია/არ ესწრებოდა' – არსებული კენჭისყრის სისტემა დეპუტატს არ აძლევს საშუალებას, დააფიქსიროს ხმის მიცემისგან თავის შეკავება და, ამავდროულად, არ იძლევა საშუალებას, განვასხვავოთ 'არ ესწრებოდა' და 'არ მიუცია'.

I მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2016-02-17 76 0 0 74
II მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2016-02-19 75 0 0 75
III მოსმენის კენჭისყრის რეზიუმე 2016-02-19 77 0 0 73
სახელი I მოსმენის ხმა II მოსმენის ხმა III მოსმენის ხმა

† - აღნიშნული შედეგი ფიქსირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა კონკრეტულ საკითხზე კენჭისყრის მიმდინარეობისას დეპუტატი მიმართავს საორგანიზაციო დეპარტამენტს, მისი ხმა დაფიქსირდეს, როგორც 'არ მიუცია'.

* - 'არ მიუცია/არ ესწრებოდა' – არსებული კენჭისყრის სისტემა დეპუტატს არ აძლევს საშუალებას, დააფიქსიროს ხმის მიცემისგან თავის შეკავება და, ამავდროულად, არ იძლევა საშუალებას, განვასხვავოთ 'არ ესწრებოდა' და 'არ მიუცია'.