• მიღების თარიღი: 21 ივლ 2010
 • პარლამენტი: მე-7 მოწვევის პარლამენტი
 • კანონის სათაური: „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
 • კანონის ნომერი: 3555-რს
 • კანონის ტექსტი: ნახვა

  სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

  საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

   

  მუხლი 1. „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებსაქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N18, 28.06.2001, მუხ. 58) მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსისქვეპუნქტი:

                  ) მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის შესრულების შემოწმებაზე, თუ ის ხორციელდება შერჩევითი კონტროლით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ.“. 

   

  მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 დეკემბრიდან.

   

  საქართველოს პრეზიდენტი                              მიხეილ სააკაშვილი

   

  თბილისი,

  2010 წლის 21 ივლისი.

კენჭისყრის სხდომა კენჭისყრის თარიღი მომხრე მოწინააღმდეგე არ მიუცია არ ესწრებოდა
კენჭისყრის რეზიუმე 2010-07-21 92 0 18 31
სახელი კენჭისყრის შედეგი