• მიღების თარიღი: 08 მაისი 2012
 • პარლამენტი: მე-7 მოწვევის პარლამენტი
 • კანონის სათაური: "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • კანონის ნომერი: 6163-Iს
 • კანონის ტექსტი: ნახვა

  „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“

   საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   

  მუხლი 1. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22(29), 1999 წელი,   მუხ. 104) მე-3 მუხლის „“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  ვ) სატრანსპორტო საშუალების, მასთან დაკავშირებული პროდუქციისა და საგზაო მეურნეობის საქმიანობის სერტიფიცირება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით დადგენილი წესით;.

   

  მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

   

  საქართველოს პრეზიდენტი                           მიხეილ სააკაშვილი

   

  თბილისი,

  2012 წლის 8 მაისი.

  №6163-I

კენჭისყრის სხდომა კენჭისყრის თარიღი მომხრე მოწინააღმდეგე არ მიუცია არ ესწრებოდა
კენჭისყრის რეზიუმე 2012-05-08 76 0 37 24
სახელი კენჭისყრის შედეგი