• მიღების თარიღი: 08 მაისი 2012
 • პარლამენტი: მე-7 მოწვევის პარლამენტი
 • კანონის სათაური: "იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • კანონის ნომერი: 6158-Iს
 • კანონის ტექსტი: ნახვა

  იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით

  გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ

  საქართველოს კანონში ცვლილები შეტანის თაობაზე

   

  მუხლი 1.იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №9, 17.03.2005, მუხ. 60) მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  2. იოდირებული მარილისა და სხვა ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას მიეწოდება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით დადგენილი წესით..

   

  მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

   

  საქართველოს პრეზიდენტი                            მიხეილ სააკაშვილი

   

  თბილისი,

  2012 წლის 8 მაისი.

  6158-I

კენჭისყრის სხდომა კენჭისყრის თარიღი მომხრე მოწინააღმდეგე არ მიუცია არ ესწრებოდა
კენჭისყრის რეზიუმე 2012-05-08 78 0 35 24
სახელი კენჭისყრის შედეგი